Noclegi nad morzem w Polsce

Łeba, Ustka, Władysławowo, Sopot, Hel, Międzyzdroje, Kołobrzeg

Trasy turystyczne Fromborka

11 czerwiec 2012r.

Muzeum im. Mikołaja Kopernika. Mieści się w dwu starannie odrestaurowanych kamieniczkach koło katedry. Otwarta 5.IX.1948 r. i zreorganizowana w 1953 r. w związku z nowymi odkryciami polskich uczonych w dziedzinie badań nad życiem i twórczością Kopernika wystawa mieści się w 11 salach parteru i pierwszego piętra. Ukazuje ona rewolucyjność i postępowość naukowej teorii wielkiego astronoma. Prócz obszernego potraktowania zagadnień światopoglądowych wystawa ukazuje Kopernika nie tylko jako genialnego astronoma ale również i poetę, ekonomistę, żołnierza, administratora, polityka, lekarza a nawet malarza. Kopernik pokazany jest jako jedna z wielkich postaci epoki Renesansu, mogąca godnie stanąć w jednym szeregu z Leonardo da Vinci, Krzysztofem Kolumbem, Franciszkiem Rabelais i innymi. Porządek zwiedzania sal wystawowych ukazują napisy, które sygnalizują problematykę poszczególnych działów ekspozycji. Kolejność tych zagadnień przedstawia się następująco: 1. Życie Kopernika, 2. Twórczość Kopernika, 3. Warsztat pracy Kopernika, 4. Kopernikowska teoria budowy wszechświata, 5. Rewolucyjne znaczenie dzieła Kopernika dla nauki światowej, 6. Zwycięstwo dzieła polskiego astronoma, 7. Walka o Kopernika trwa. U wylotu ul. Krasickiego znajduje się wieża wodna i biegnący ku niej suchy dziś prawie kanał, którym doprowadzono niegdyś wodę z rzeczki Baudy do Fromborka i przy pomocy wieży pompowano na Wzgórze Katedralne, od dawna tradycja urządzenia wodociągowe przypisuje Kopernikowi, jakkolwiek brak na to konkretnych dowodów. Z XlV-wiecznej fary gotyckiej pozostały tylko mury, zrujnowana jest również gotycka kaplica Św. Anny z XV w. z klasztorem, pierwotnie siedziba braci antonitów, zmuszonych opuścić Frombork za sprzyjanie Krzyżakom w czasie wojny z Polską w 1521 r. Port fromborski obejmuje 5550 m2 pow. wodnej i łączy się z wodami Zalewu specjalnie pogłębionym kanałem. Uruchomiono go w 1948 r. Prócz kutrów i łodzi rybackich do portu zawijają stateczki spacerowe kursujące na linii Elbląg — Krynica Morska — Frombork. Po opuszczeniu Fromborka pociąg biegnie do Braniewa. TRASA V. Tczew — Szymankowo (10 km) — Nowy Staw (23 km) — Nowy Dwór Gdański (35 km) Począwszy od Szymankowa leżącego w poł. drogi między Tczewem a Malborkiem pociąg biegnie przez równinne Żuławy Malborskie i następnie za Nowym Stawem przez Żuławy Wielkie. Krajobraz monotonny, pocięty rowami odwadniającymi. 10 km Szymankowo. St. kol. na linii Tczew — Malbork. W okresie międzywojennym stacja kol. należała do Polski. Odgałęzienie do Nowego Dworu Gdańskiego. W pobliżu duży PGR i wieś znana jako miejsce męczeństwa 40 Polaków, głównie kolejarzy, zastrzelonych przez Niemców 1.IX.1939 r. Po wojnie zwłoki zamordowanych wydobyto z rowu (gdzie były zagrzebane po dokonaniu zbrodni) i przewieziono na cmentarz ofiar niemieckich na Zaspie koło Wrzeszcza. 23 km Nowy Staw (m. pow., 4000 mieszk., połącz, kol. wąsko-tor. z Lichnowymi i Lipnikami, połącz, aut. z Malborkiem — 16 km, przez Nowy Dwór (15 km) z Krynicą Morską — 55 km i Elblągiem — 39 km, przez Lichnowy (24 km) z Tczewem — 32 km, hotel, rest., p-ta, st. benz.) położony nad rzeką Świętą, w pn. części Żuław Malborskich. Najstarsze ślady osadnictwa na tym terenie pochodzą z mł. epoki kamiennej. W okresie wczesnośredniowiecznym mieszka w tych okolicach ludność polska. Miasto_ rozbudowuje się w pętli rz. Świętej, koło wsi Stawiec. W 1329 r. otrzymuje prawo miejskie. Od strony nie osłoniętej rzeką wzniesiono wały i zbudowano fosy. Do miasta prowadzą dwie bramy murowane. Miasto rozwija się szybko, w ,1370 r. posiada 22 jatki, zakłady rzemieślnicze, trzy kościoły i dwa szpitale. Podczas 13-letniej wojny Nowy Staw opowiada się za Polską, za co zostaje spalony przez Krzyżaków. W 1476 r. Kazimierz Jagiellończyk nadaje miastu nowy, bardziej korzystny przywilej. Za czasów przynależności do Polski miasto stanowi własność królewską podległą ekonomii malborskiej. Podczas wojen szwedzkich ponosi znaczne szkody. Po pierwszej wojnie światowej należy do Wolnego Miasta Gdańska. Do Polski wraca po ostatniej wojnie. Położony w posiadającej żyzne gleby żuławskie okolicy Nowy Staw szybko zagospodarował się i rozwinął w ośrodek prze-mysłowo-rolniczy. Czynna jest tu cukrownia słodownia, zakłady mleczarskie, stacja selekcji nasion, uruchomiona została cegielnia. Potrzebom rolnictwa służy Liceum Rolniczo-Hodowlane. Z dawnych fortyfikacji pozostały jedynie ślady fos obronnych. Najstarsze domy pochodzą z czasów odbudowy po wielkim pożarze w 1802 r. Cennym zabytkiem jest gotycki kościół z ok. 1400 r., piękne gwiaździste sklepienie prezbiterium z 1574 r., renesansowy ołtarz gł. z ok. 1600 r., późnogotycka Madonn a. W odl. ok. 7 kra na pn. od Nowego Stawu leży stara wieś żuławska Marynowy, w której kilka domów podcieniowych i piękny dom nr 55 wybudowany przez Piotra Loawena W 1803 r. z bogato rzeźbionym portalem wejściowym, gotycki kościół, wieża z 1873 r" we wnętrzu zachowane dawne wyposażenie. Na pn. krańcu wsi wiatrak. 35 km Nowy Dwór Gdański (m. pow., 5500 mieszk., połącz, kol. przez Szymankowo (25 km) z Tczewem — 35 km i Malborkiem — 34 km, węzeł kol. wąskotorowych, połącz, aut. z Gdańskiem — 41 km, z Elblągiem — 24 km, z Krynicą Morską — 40 km, z Malborkiem — 31 km, hotel, rest., st. benz.). Miasto usytuowane jest pośród depresji Żuław Wielkich, nad wolno płynącą rz. Tugą.

ocena 3,8/5 (na podstawie 93 ocen)

Twoje miejsce na letni wypoczynek na morzem w Polsce.
wycieczki, Frombork, nad morzem