Noclegi nad morzem w Polsce

Łeba, Ustka, Władysławowo, Sopot, Hel, Międzyzdroje, Kołobrzeg

Stara Łeba

19 lipiec 2013r.

Stara Łeba. Odmiennym środowiskiem roślinnym są tereny pradolin. a zwłaszcza rozległa Pradolina Kaszubska z nizinnymi łąkami i roślinnością pobagien-ną i potorfową. Na obszarze przymorskim porastają jej teren słonorośle czyli rośliny halofilne, np. jaskier solankowy, aster polny, zagorzałek nabrzeżny i wiele innych. Na klifach występuje obficie żarnowiec, tworzący wiosną złociste łany oraz rokitnik krzew ciernisty, jesienią oblepiony obficie drobnymi, pomarańczowymi owocami, które zawierają duż'o witaminy C. W runie pojawia się bluszcz, podbiał pospolity, storczyki, z których najpiękniejszy storczyk obuwik został wytępiony przez człowieka. Na kępach występują lasy mieszane. Na Kępie Redłowskiej znajduje się naturalne stanowisko dużej osobliwości florystycznej - jarzębiny szwedzkiej. Ta część kępy podlega ścisłej ochronie. O rezerwatach w Puszczy Darżlubskiej, głazach "12 Apostołów", grocie w Mechowie, "Alei Sobieskiego" w Rzucewie będzie mowa na trasie III. Duże obszary leśne pokrywają strefę krawędziową Wysoczyzny Gdańskiej i dalej na zachód rozciągające się Pojezierze Kaszubskie. Są to lasy mieszane z dużą przewagą buka i z udziałem dębu, grabu, lipy drobnolist-nej, jaworu. Występują w nich bogate zespoły krzewów czyli podszycia i ziół tworzących runo. Wśród licznych rezerwatów tej krainy na wzmiankę zasługują rezerwaty bukowe "Zamkowa Góra" pod Kartuzami i "Szczyt Wieżyca", w których wiek buków wynosi od 150 do ponad 200 lat. Bogate zbiorowisko ciekawych roślin zobaczyć można we wzmiankowanym Jarze Raduni pod Babim Dołem. Na obszarach moreny dennej spotyka się w zagłębieniach pojeziernych i dolinach torfowiska. Niektóre zostały zlikwidowane na skutek działalności eksploatacyjnej człowieka. Pozostały nie nadające się do eksploatacji, np. w okolicy Chwaszczyna i inne, z wieloma gatunkami traw i torfowców. Sławiona niegdyś dla jej piękna krajobrazowego i bogata w roślinność Dolina Radości w Oliwie utraciła te wartości po oddaniu całego jej obszaru na ogródki działkowe. Ten bardzo pobieżny przegląd szaty roślinnej trzeba zamknąć wzmianką o licznych parkach miejskich z cennymi zespołami roślinnymi. Do najbardziej znanych i wartościowych należą parki w Gdańsku-Oliwie, Gdańsku-Oruni, Gdańsku-Jelitkowie i rozległy nadmorski park w Sopocie. Z roślinnością z dna morskiego zetknie się turysta i wczasowicz najczęściej po sztormie na plaży, zasłanej glonami. Jest tu najczęściej morszczyn pęcherzyk o waty z grupy brunatnie, widłak i inne, gnijące po wyrzuceniu na brzeg i o nieprzyjemnym zapachu. Obfite w trawy morskie łąki podwodne występują głównie w Zatoce Puckiej. Świat zwierzęcy jest dzisiaj pozostałością bogatych niegdyś zespołów faunistycznych, o jakich przypominają stare zapisy. Wyginęły już, prawdopodobnie w XV w., tury, a o niedźwiedziach żyjących na Pomorzu świadczą nazwy ^niektórych zakątków, jak np. dolinka Niedźwiedzie Bagno w Sopocie. Wyginął również doszczętnie wilk, będący plagą jeszcze w XIX w. Wielką rzadkością jest orzeł i inne ptaki drapieżne. Świat dzikich zwierząt ginie nadal, a zwłaszcza zwierzyna płowa, wyniszczana przez kłusowników i stada zdziczałych psów, które np. w Lasach Oliwskich rozszarpują w zimie sarny, szukające pożywienia w pobliżu siedzib ludzkich. W skażonych wodach niektórych potoków zamarło całkowicie życie biologiczne. Cuchnącym ściekiem stała się np. rzeczka Kacza w Gdyni Orłowie. W wodach Zatoki Gdańskiej stopniała dawna obfitość ryb, np. szprotek, które w 1 poł. XIX w. wybierano w niektóre lata przy brzegu wiadrami. Rzadko spotykana jest dzisiaj foka i morświn, tępione przez rybaków, gdyż niszczyły im sieci z rybami. Coraz mniej jest śledzi, dorszy czy fląder oraz innych gatunków ryb w wyniku przełowienia w akwenie bałtyckim i wyniszczającego zanieczyszczenia tego prawie zamkniętego zbiornika morskiego. Nadal jest natomiast Zatoka Gdańska rajem miejscowego ptactwa lub miejscem wypoczynku czy zimowiska ptaków wędrownych. Masowymi mieszkańcami terenów przybrzeżnych są liczne gatunki mew, rybitwy i inne. Coraz rzadziej spotyka się bociany czarne, żurawie, czaple siwe, kormorany, gdyż niepokojone są przez człowieka lub wprost tępione. Zimą Zatoka Gdańska, jej tereny przybrzeżne, rezerwat "Ptasi Raj" w Górkach Wschodnich a niekiedy akweny portowe wypełniają się ptactwem przybyłym z północy, m. in. kaczkami, traczami, gęgołami, łyskami, łabędziami, edredonami, perkozami, nurnikami. Obliczono, iż ogółem w Zatoce Gdańskiej zimuje około 50 do 100 tys. ptaków. Naturalnym zjawiskiem jest tutaj zmiana liczebności awifauny w związku ze zmianami pór roku. Nie sposób jest wyliczyć liczby gatunków żyjących przy brzegach nadmorskich. Znaleźć je można w specjalistycznych publikacjach. Na lądzie spotykane jest na ogół ptactwo i reszta świata zwierzęcego takie jak na całym polskim niżu. Ratowanie go przed stopniowym wyginięciem zależy od uświadamiania człowieka o wartości przyrody, zakładania rezerwatów, budowy oczyszczalni ścieków, przerwania rabunkowej gospodarki drzewostanem i wyniszczania runa leśnego przez grzybiarzy, turystów i wczasowiczów, zapobieganie katastrofalnym dla lasów pożarom, wywołanym na skutek karygodnej i lekkomyślnej nieostrożności człowieka.

ocena 3,8/5 (na podstawie 43 ocen)

Zapraszamy nad morze do Polski.
Pomorze, wakacje, Wypoczynek, zabytki, Rezerwat, zabytki, Wypoczynek, Zatoka Gdańska, Stara Łeba