Noclegi nad morzem w Polsce

Łeba, Ustka, Władysławowo, Sopot, Hel, Międzyzdroje, Kołobrzeg

Oświata pomorza

07 czerwiec 2012r.

OŚWIATA, NAUKA, KULTURA Natychmiast po zakończeniu wojny i objęciu przez polskie władze nadmorskich terenów przystąpiono do organizowania szkolnictwa podstawowego, średniego ogólnokształcącego i zawodowego. Już w latach 1945—46 czynnych było na Wybrzeżu Gdańskim 657 szkół podstawowych, do których uczęszczało ok. 85 000 młodzieży. Wobec szybkiego powiększania się liczby ludności trzeba było rozpocząć budowę nowych szkół i zwiększyć parokrotnie kadry nauczycielskie. (Dzięki nakładom państwa i -ofiarności społeczeństwa powstało -do k-ońca 1960 r. ok. 380 nowych budynków szkolnych dla szkół podstawowych. W 1960/61 uczęszczało do nich ok. 212 000 dzieci. Dzięki działalności SFBS liczba szkół wzrasta bezustannie, jednak nie jest wystarczająca wobec dużego przyrostu naturalnego. Oświatę podstawową -szerzy nadto 37 szkół dla pracujących, 26 -szkół specjalnych i ok. 40 uniwersytetów powszechnych. Dla dzieci młodszych czynnych jest ok. 300 przedszkoli. Żłobków znajduje się w województwie 50, Domów Dziecka 18, specjalnych zakładów wychowawczych Szkół średnich ogólnokształcących jest na Wybrzeżu Gdańskim 36, kształci się w nich ok. 11 000 młodzieży. Nadto uruchomiono 12 liceów -dla pracujących, do których uczęszcza ok. 3000 osób. Ogromnie wiele wysiłku wkładano o-d początku w -sprawę rozwoju szkół -zawodowych, które kształcą fachowych pracowników dla wielu zakładów pra-cy. -Już w pierwszym roku po wojnie uruchomiono 18 -szkół zawodowych, do których uczęszczało wówczas ok. 1750 uczniów. W 1960 r. ilość tych szkół wynosiła ok. 190, a kształciło się w nich 47 0-00 młodzieży, w tym 16 szkół artystycznych, do których uczęszczało 2170 uczniów. Pośród 16 szkół artystycznych wymienić należy Liceum Technik Plastycznych w Gdyni-Orł-owie, Średnią Szkołę Baletową w Gdańsku-Wrzeszczu oraz Średnią i Podstawową Szkołę Muzyczną, mieszczącą się w obszernym, reprezentacyjnym gmachu, zbudowanym w latach 1959—60 -przy ul. Wałowej w Gdańsku. Szkół średnich pedagogicznych uruchomiono 13 i liczą one ok. 3400 uczniów. Do szkół zawodowych związanych ze specyficzną gospodarką Wybrzeża Gdańskiego należą -m. in. Technikum Budowy Okrętów i Zasadnicza Szkoła Budowy Okrętów w Gdańsku-Wrze-szczu, Szkoła Rybołówstwa Morskiego, Technikum Przemysłu Rybnego, Szkoła Morska w Gdyni, Zasadnicza Szkoła Szkutnicza w Pucku.

ocena 3,8/5 (na podstawie 43 ocen)

Zapraszamy nad morze do Polski.
wycieczki, kaszuby, oświata