Noclegi nad morzem w Polsce

Łeba, Ustka, Władysławowo, Sopot, Hel, Międzyzdroje, Kołobrzeg

Awans w 30-Leciu Pomorza Środkowego

31 sierpień 2011r.

Koszalin od maja 1945 r. do lutego 1946 r. był siedzibą Urzędu Pełnomocnika (wojewody) na Okręg Pomorza Zachodniego. Województwo koszalińskie jako samodzielna jednostka administracyjna powstała latem 1950 r. Ten fakt wpłynął na przyśpieszenie gospodarczego, społecznego i kulturalnego rozwoju regionu, na zwiększenie jego udziału w życiu kraju, Lata powojenne są okresem awansu, jakiego nigdy przedtem region ten nie przeżywał. W powojennych dziejach charakterystyczny jest awans miast Pomorza środkowego. Najbardziej dynamicznie rozwija się Kołobrzeg, w którym w latachf 1950-1972 ponad 4-krotnie zwiększył się stan ludności. Koszalin, będący przed 1939 r. miastem niespełna 35-tysięcznym, w latach 1950-1972 ponad trzy i pół raza zwiększył liczbę stałych mieszkańców. Podwojenie stanu ludności w ciągu 22 lat stało się udziałem Słupska, Szczecinka, Białogardu, Ustki, Jastrowia, Wałcza, Darłowa i innych. Oznacza to nie tylko odbudowę miast ze zniszczeń wojennych, ale w wielu wypadkach - np. Koszalin,Kołobrzeg i Piła wręcz budowę miast nowych. Głównym czynnikiem miastotwórczym stał się przemysł. Z za^ cofanego, wybitnie rolniczego, Pomorze i Krajna staje się po wojnie regionem rolniczo-przemysłowym. Dominuje tu przemysł spożywczy, wykorzystujący miejscowe surowce. Jednocześnie rozwinęły się inne gałęzie przemysłu, powstały także nowoczesne, dotąd nieznane na tym obszarze. Do nich zaliczyć trzeba nie kolidującą z turystycznym charakterem regionu elek-t onikę (Koszalin, Kołobrzeg, Białogard, Czaplinek), przemysł elektrotechniczny (Szczecinek, Piła, Koszalin), metalowy i ma szynowy (Słupsk, Koszalin), skórzany (Słupsk, Miastko, Kępice, Dębnica Kaszubska), okrętowy (Słupsk, Ustka, Bytów, Czarne), materiałów budowlanych (Jastrowie, Kalisz Pomorski). Dwie podstawowe przesłanki leżą u podstaw lokalizacji zakładów przemysłowych; wykorzystanie miejscowych surowców i nadmorskiego położenia oraz zachowanie czystości powietrza, wód i walorów krajobrazowych, Dlatego perspektywiczne plany uwzględniają tworzenie dużych zakładów mięsnych (dobiega końca budowa takich zakładów w Koszalinie), przetwórstwa płodów rolnych, zakładów drzewnych i meblarskich, przemysłu okrętowego i rybołówstwa morskiego, a także elektroniki i elektrotechniki. Przemysł na tym obszarze jest wytwórcą wielu nowoczesnych wyrobów, jak elementów elektronicznych utrzymanych na poziomie światowym, statków rybackicht maszyn rolniczych, obuwia, mebli, wyrobów rybnych. Obszar między Parsętą, Notecią i Łebą jest liczącym się w gospodarce krajowej producentem mięsa i zbóż, Jest tu rolnictwo nowocześnie zorganizowane. Połowa gruntów znajduje się w użytkowaniu wielkich rolniczych przedsiębiorstw państwowych, coraz lepiej zmechanizowanych i coraz sprawniej przeprowadzających wielkie kampanie rolnicze — żniwa i wykopki ziemniaków. Rolnictwo tutaj osiąga zbiory dochodzące do 30 kwintali z hektara, co przy słabych glebach jest wynikiem zadowalającym. Natomiast zbiory ziemniaków X hektara są wyższe od przeciętnych krajowych, Koszalińskie i Słupskie często określa się mianem zagłębia ziemniaczanego. W istocie jest ono głównym dostawcą sadzeniaków na potrzeby krajowe i dla odbiorców zagranicznych. Ziemniaki wyhodowane w klimacie nadmorskim wykazują odporność na schorzenia. Na nowoczesność rolnictwa i jego wyniki gospodarcze ma .wpływ wykorzystanie zdobyczy nauki, W Boninie pod Koszalinem istnieje jedyny W kraju i jeden w Europie Instytut Ziemniaka. Wraz z przemianami gospodarczymi w rolnictwie imienia się życie na wsi. Obok modernizowanych mieszkań powstają również nowe osiedla o standardzie nie gorszym, niż w miastach. Większe wsie i gospodarstwa mają placówki handlowe, usługowe, szkoły, ośrodki zdrowia! domy kultury, kina, biblioteki. Główną dziedziną tutejszego rolnictwa jest hodowla, zorganizowana na zasadach ferm produkcyjnych, Powstały już pierwsze wielkie państwowe fermy hodowli trzody chlewnej i bydła. Wielu rolników indywidualnych prowadzi specjalistyczne gospodarstwa hodowlane, Bogaty jest rejestr dalszych inwestycji tego typu, Region ten ma rozwiniętą sieć szkół. Obok * Szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących i zawodowych, istnieją tu szkoły rzadko spotykane w innych częściach kraju, jak Technikum i Zasadnicza Szkoła Rybołówstwa Morskiego w Darłowie, Technikum Rybołówstwa Morskiego w Kołobrzegu, Technikum Leśne w Warcinie, szkoły młynarskie w Krajence koło Złotowa, pomaturalna szkoła turystyczna w Kołobrzegu. O awansie tej części kraju w latach Polski Ludowej świadczą — obok gospodarki — szkoły wyższe i życie naukowe. Po raz pierwszy w dziejach tego obszaru powstały wyższe uczelnie: Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku oraz wyższa zawodowa szkoła wojskowa w Koszalinie. Prócz wspomnianego już Instytutu Ziemniaka, istnieją oddziały instytutu sadownictwa (w Dworku, na trasie Koszalin - Kołobrzeg), instytutu elektroniki w Koszalinie. Bogaty dorobek naukowy w dziedzinach humanistycznych posiadają: Koszaliński Ośrodek Naukowo-Badawczy w Koszalinie, Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego w Słupsku. Badania naukowe podjął, powstały w 1973 r. w Koszalinie, Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych. Wieloletnie badania prowadzą archeolodzy skupieni przy Muzeum w Koszalinie, a Muzeum w Słupsku ma znaczny dorobek w zakresie etnografii. Dobrze rozbudowana jest tu sieć placówek kulturalnych w miastach i we wsiach. Działają znane szeroko instytucje artystyczne, jak Bałtycki Teatr Dramatyczny ze scenami w Koszalinie i Słupsku, Filharmonia Państwowa w Koszalinie, Państwowy Teatr Lalki ,Jęczą" w Słupsku oraz liczne i znane zespoły amatorskie: Teatr Propozycji „Dialog" w Koszalinie, kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bytowskiej, chór „Cecylia" w Złotowie, teatry poezji, zespoły muzyczne i chóralne. Bogata jest sieć muzeów, przy -czym najciekawsze zbiory zgromadzono w Słupsku, Pile, Koszalinie, Kołobrzegu, Darłowie i Złotowie. Co roku w okresie sezonu letniego obserwuje się nasilenie imprez kulturalnych. Odbywają się w tym czasie: Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu (transmitowany przez radio i telewizję kilku krajów), koncerty w Kołobrzegu studentów Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej z Warszawy, występy znanego Chóru Chłopięcego Jerzego Kurczewskiego z Poznania oraz dziesiątki innych imprez objętych programem kołobrzeskiego lata kulturalnego. Połczyn-Zdrój jest miejscem dorocznych Festiwali Zespołów Estradowych Wojska Polskiego, co dwa lata zjeżdżają do Koszalina na Festiwal Chórów Polonijnych zespoły z całego świata. W salach Teatru Bałtyckiego i Zamku w Słupsku we wrześniu koncertują na przemian najwybitniejsi i młodzi polscy pianiści, a słupski Festiwal Pianistyki zdobył wysoką rangę. Gotyckie mury kościoła katedralnego w Koszalinie przez całe lato rozbrzmiewają dźwiękami organów, głosami wokalistów i chórów, zjeżdżających tu na koncerty z wielu państw Europy. Bo też organy w Koszalinie uchodzą za jedne z najlepszych w kraju. Dziesiątki imprez estradowych odbywa się latem w amfiteatrach w Kołobrzegu, Koszalinie i Połczynie-Zdroju, mniejsze zespoły goszczą w miejscowościach letniskowych na wybrzeżu i pojezierzu. Z Polski i krajów sąsiednich zjeżdżają plastycy na plenery w Osiekach pod Koszalinem, a wybijający się absolwenci wyższych szkół plastycznych jako miejsce swoich spotkań plenerowych wy brali Miastko i jego malownicze okolice.

ocena 3,7/5 (na podstawie 87 ocen)

Zapraszamy nad morze do Polski.
Pomorze Środkowe, Kołobrzeg, turystyka, Ustka, Koszalin, Kołobrzeg, Darłowo