Noclegi nad morzem w Polsce

Łeba, Ustka, Władysławowo, Sopot, Hel, Międzyzdroje, Kołobrzeg

 

Pomorze środkowe - osobliwości przyrodnicze

06 sierpień 2011r.

Pomorze środkowe pod względem zalesienia (blisko 40 proc, powierzchni) ustępuje tylko Ziemi Lubuskiej. Najbardziej zalesiony jest obszar wokół Wałcza (ponad 50 proc. powierzchni). Od Wałcza w stronę Szczecinka, Człuchowa i Bytowa ciągną się największe kompleksy leśne. Chociaż przeważają lasy iglaste (87 proc.), głównie sosnowe, to na sporych połaciach występują także lasy mieszane lub bukowe, rzadziej - dębowe.


Losy wybrzeża

14 sierpień 2011r.

Pomorze Zachodnie w okresie ponad tysiącletnich dziejów było terenem, gdzie krzyżowały się wpływy i interesy państw sąsiednich, nie tylko Polski, lecz również Danii, Szwecji, Brandenburgii, Meklenburgii, państwa krzyżackiego, cesarstwa niemieckiego i państwa pruskiego. W dziejach Pomorza Zachodniego, zamieszkałego od zarania dziejów przez ludność słowiańską, jeden moment jest charakterystyczny: w sposób naturalny ciążyło ono do Polski, przez wieki pozostawało w ścisłych związkach z państwem polskim, okresowo tylko wzajemne więzi ulegały osłabieniu, lecz elementy łączące nie zanikały nigdy.


Awans w 30-Leciu Pomorza Środkowego

31 sierpień 2011r.

Koszalin od maja 1945 r. do lutego 1946 r. był siedzibą Urzędu Pełnomocnika (wojewody) na Okręg Pomorza Zachodniego. Województwo koszalińskie jako samodzielna jednostka administracyjna powstała latem 1950 r. Ten fakt wpłynął na przyśpieszenie gospodarczego, społecznego i kulturalnego rozwoju regionu, na zwiększenie jego udziału w życiu kraju, Lata powojenne są okresem awansu, jakiego nigdy przedtem region ten nie przeżywał.